قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات دوشنبه 15 فروردین

قیمت روز آهن آلات 1401/01/15

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

  لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
26,700 27,700 2mm
26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
20,000 21,000 21,000 3
19,600 21,000 21,000 4
گ4 20,000 21,000 5
19,600 21,000 6
19,500 7
19,500 گ7 19,800 21,000 8
19,500 10
19,500 12
سپری 3
20,000 سپری 4
20,000 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
43,000 4
25,000 5
21,000 21,500 25,000 6
21,000 21,500 8
21,000 21,500 10
21,500 12
21,500 14
21,500 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو خلیج فارس نیشابور اصفهان ابهر سایز
19,200 8
18,500 10
19,200 18,500 12
18,400 18,350 18,600 18,500 18,400 14
18,400 18,350 18,600 18,500 18,400 16
18,400 18,600 18,500 18,400 18
18,400 18,350 18,600 18,500 18,400 20
18,400 18,600 18,500 18,400 22
18,400 18,600 18,500 18,400 25
18,600 18,500 28
18,600 18,600 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
18,500 21,000 8
20,000 18,300 21,000 10
20,000 21,500 12
20,000 21,500 14
20,000 21,500 16
20,000 21,500 18
20,000 21,500 20
20,000 21,500 22
20,000 21,500 25
20,000 21,500 28
21,500 30
20,000 21,500 32
20,000 21,500 36
20,000 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,700,000 12
2,520,000 2,400,000 2,680,000 14
3,000,000 3,130,000 16
3,730,000 18
4,550,000 4,650,000 20
5,350,000 5,400,000 22
6,300,000 6,350,000 24
7,150,000 27
8,600,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.