قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات یکشنبه 14 فروردین

قیمت روز آهن آلات 1401/01/14

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
20,000 20,500 21,000 3
19,600 20,500 21,000 4
گ4 20,000 20,500 5
19,600 20,500 6
19,500 7
19,500 گ7 19,800 20,500 8
19,500 10
19,500 12
سپری 3
20,000 سپری 4
20,000 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
43,000 4
25,000 5
21,000 21,500 25,000 6
21,000 21,500 8
21,000 21,500 10
21,500 12
21,500 14
21,500 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو خلیج فارس نیشابور اصفهان ابهر سایز
19,200 8
18,500 10
19,200 18,500 12
18,400 18,350 18,600 18,600 18,400 14
18,400 18,350 18,600 18,600 18,400 16
18,400 18,600 18,500 18,400 18
18,400 18,350 18,600 18,500 18,400 20
18,400 18,600 18,500 18,400 22
18,400 18,600 18,500 18,400 25
18,600 18,500 28
18,600 18,600 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
18,500 20,500 8
19,700 178,300 20,500 10
19,700 21,000 12
19,700 21,000 14
19,700 21,000 16
19,700 21,000 18
19,700 21,000 20
19,700 21,000 22
19,700 21,000 25
19,700 21,000 28
21,000 30
19,700 21,000 32
19,700 21,000 36
19,700 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,700,000 12
2,520,000 2,380,000 2,680,000 14
3,000,000 3,100,000 16
3,720,000 18
4,550,000 4,650,000 20
5,300,000 5,350,000 22
6,250,000 6,300,000 24
7,050,000 27
8,550,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.