قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات دوشنبه 23اسفند

قیمت روز آهن آلات 1400/12/23

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

  لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
24,000 22,800 21,800 24,000 2mm
24,500 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
19,000 19,500 20,500 3
18,500 19,500 20,500 4
گ4 18,800 19,000 5
19,000 6
18,500 7
18,500 گ7 18,800 19,000 8
18,500 10
18,500 12
سپری 3
19,000 سپری 4
19,000 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
40,000 4
25,000 5
20,000 20,500 25,000 6
20,000 20,500 8
20,000 20,500 10
20,500 12
20,500 14
20,500 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو خلیج فارس نیشابور اصفهان ابهر سایز
18,900 8
18,200 10
19,000 18,200 12
18,000 17,900 18,100 18,000 18,000 14
18,000 17,900 18,100 18,000 18,000 16
18,000 18,100 18,000 18,000 18
18,000 17,900 18,100 18,000 18,000 20
18,000 18,100 18,000 18,000 22
18,000 18,100 18,000 18,000 25
18,100 18,000 28
18,100 18,200 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
17,500 20,500 8
19,500 17,300 20,500 10
19,500 20,500 12
19,500 20,500 14
19,500 20,500 16
19,500 20,500 18
19,500 20,500 20
19,500 20,500 22
19,500 20,500 25
19,500 20,500 28
20,500 30
19,500 20,500 32
19,500 20,500 36
19,500 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,560,000 12
2,420,000 2,270,000 2,570,000 14
2,850,000 2,970,000 16
3,450,000 3,570,000 18
4,400,000 4,580,000 20
5,150,000 5,300,000 22
6,130,000 6,200,000 24
6,900,000 27
8,550,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.