قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات شنبه 7 اسفند

قیمت روز آهن آلات 1400/12/07

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
23,700 22,600 21,600 23,800 2mm
23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
16,900 17,600 19,000 3
16,500 17,600 18,300 4
گ4 16,600 16,700 5
16,700 6
17,000 7
16,500 گ7 16,600 16,700 8
16,500 10
16,500 12
سپری 3
17,500 سپری 4
17,500 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
36,000 4
22,500 5
17,400 17,600 22,500 6
17,400 17,600 8
17,400 17,600 10
17,600 12
17,600 14
17,600 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو هیبرید مشکی نیشابور امیرکبیر ابهر سایز
16,600 16,500 8
16,400 15,800 10
15,900 15,800 12
15,750 15,700 16,000 15,900 15,700 14
15,750 15,700 16,050 15,900 15,700 16
15,750 15,700 16,050 15,900 15,700 18
15,750 15,700 16,050 15,900 15,700 20
15,750 15,700 16,050 15,900 15,700 22
15,750 15,700 16,050 15,900 15,700 25
16,050 15,900 28
16,050 15,900 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
15,800 20,000 8
18,200 15,500 20,000 10
18,200  19,000 12
18,200  19,000 14
18,200  19,000 16
18,200  19,000 18
18,200  19,000 20
18,200  19,000 22
18,200  19,000 25
18,200  19,000 28
 19,000 30
18,200  19,000 32
18,200  19,000 36
18,200 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,350,000 12
2,290,000 1,590,000 2,090,000 2,490,000 14
2,710,000 1,970,000 2,840,000 16
3,360,000 3,430,000 18
4,120,000 4,450,000 20
5,060,000 5,260,000 22
6,030,000 6,150,000 24
6,760,000 27
8,460,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.