قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات شنبه 30 بهمن

قیمت روز آهن آلات 1400/11/30

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
23,700 22,500 21,500 24,100 2mm
23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
16,700 17,400 19,000 3
16,400 17,400 18,300 4
گ4 16,400 16,500 5
16,500 6
16,800 7
16,400 گ7 16,400 16,500 8
16,400 10
16,400 12
سپری 3
17,500 سپری 4
17,500 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
36,000 4
22,500 5
17,300 17,400 22,500 6
17,300 17,400 8
17,300 17,400 10
17,400 12
17,400 14
17,400 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو هیبرید مشکی نیشابور امیرکبیر ابهر سایز
16,600 16,600 8
16,500 15,950 10
16,000 15,950 12
16,000 15,800 16,150 16,000 15,850 14
16,000 15,800 16,150 16,000 15,850 16
16,000 15,800 16,150 16,000 15,850 18
16,000 15,800 16,150 16,000 15,850 20
16,000 15,800 16,150 16,000 15,850 22
16,000 15,800 16,150 16,000 15,850 25
16,150 16,000 28
16,150 16,000 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
15,800 20,000 8
18,200 15,500 20,000 10
18,200  19,000 12
18,200  19,000 14
18,200  19,000 16
18,200  19,000 18
18,200  19,000 20
18,200  19,000 22
18,200  19,000 25
18,200  19,000 28
 19,000 30
18,200  19,000 32
18,200  19,000 36
18,200 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,320,000 12
2,260,000 1,590,000 2,090,000 2,530,000 14
2,740,000 1,970,000 2,880,000 16
3,380,000 3,470,000 18
4,130,000 4,470,000 20
5,100,000 5,320,000 22
6,030,000 6,200,000 24
6,840,000 27
8,500,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.