قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات دوشنبه 25 بهمن

قیمت روز آهن آلات 1400/11/25

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
23,300 22,100 21,000 23,200 2mm
22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
16,800 17,500 18,800 3
16,500 17,500 18,300 4
گ4 16,500 16,600 5
16,600 6
17,000 7
16,500 گ7 16,500 16,600 8
16,500 10
16,500 12
سپری 3
17,600 سپری 4
17,600 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
36,000 4
22,000 5
17,400 17,500 22,000 6
17,400 17,500 8
17,400 17,500 10
17,500 12
17,500 14
17,500 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو هیبرید مشکی نیشابور امیرکبیر ابهر سایز
16,600 16,500 8
16,500 15,800 10
16,000 15,800 12
15,900 15,700 16,100 16,000 15,750 14
15,900 15,700 16,100 16,000 15,750 16
15,900 15,700 16,100 16,000 15,750 18
15,900 15,700 16,100 16,000 15,750 20
15,900 15,700 16,100 16,000 15,750 22
15,900 15,700 16,100 16,000 15,750 25
16,100 16,000 28
16,100 16,000 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
15,800 20,000 8
18,200 15,500 20,000 10
18,200  19,000 12
18,200  19,000 14
18,200  19,000 16
18,200  19,000 18
18,200  19,000 20
18,200  19,000 22
18,200  19,000 25
18,200  19,000 28
 19,000 30
18,200  19,000 32
18,200  19,000 36
18,200 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,300,000 12
2,230,000 1,590,000 2,060,000 2,510,000 14
2,720,000 1,970,000 2,870,000 16
3,350,000 3,400,000 18
4,120,000 4,480,000 20
5,100,000 5,320,000 22
6,030,000 6,170,000 24
6,820,000 27
8,460,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.