قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات دوشنبه 18 بهمن

قیمت روز آهن آلات 1400/11/17

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
23,300 22,300 21,000 23,400 2mm
22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
16,800 17,400 18,500 3
16,400 17,400 18,000 4
گ4 16,400 16,600 5
16,600 6
17,000 7
16,400 گ7 16,400 16,600 8
16,400 10
16,600 12
سپری 3
17,700 سپری 4
17,700 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
36,000 4
22,000 5
17,300 17,400 22,000 6
17,300 17,400 8
17,300 17,400 10
17,400 12
17,400 14
17,400 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو هیبرید مشکی نیشابور امیرکبیر ابهر سایز
16,200 16,100 8
16,100 15,500 10
15,900 15,500 12
15,450 15,350 15,700 15,450 15,400 14
15,450 15,350 15,700 15,450 15,400 16
15,450 15,350 15,700 15,450 15,400 18
15,450 15,350 15,700 15,450 15,400 20
15,450 15,350 15,700 15,450 15,400 22
15,450 15,350 15,700 15,450 15,400 25
15,700 15,550 28
15,700 15,550 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
15,800 20,000 8
18,200 15,400 20,000 10
18,200  19,000 12
18,200  19,000 14
18,200  19,000 16
18,200  19,000 18
18,200  19,000 20
18,200  19,000 22
18,200  19,000 25
18,200  19,000 28
 19,000 30
18,200  19,000 32
18,200  19,000 36
18,200 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,190,000 12
2,170,000 1,580,000 2,020,000 2,440,000 14
2,680,000 1,960,000 2,810,000 16
3,330,000 3,410,000 18
4,110,000 4,470,000 20
5,130,000 5,320,000 22
6,030,000 6,130,000 24
6,780,000 27
8,480,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.