قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات پنجشنبه 14 بهمن

قیمت روز آهن آلات 1400/11/14

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
23,300 22,800 23,900 23,800 2mm
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
16,600 17,300 18,500 3
17,300 18,000 4
گ4 16,200 16,300 5
16,300 6
16,800 7
16,200 گ7 16,200 16,300 8
16,200 10
16,200 12
سپری 3
17,400 سپری 4
17,400 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
36,000 4
22,000 5
17,200 17,300 22,000 6
17,200 17,300 8
17,200 17,300 10
17,300 12
17,300 14
17,300 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو هیبرید مشکی نیشابور امیرکبیر ابهر سایز
16,500 16,300 8
16,300 15,700 10
16,200 15,700 12
15,800 15,650 16,000 15,900 15,650 14
15,800 15,650 16,000 15,900 15,650 16
15,800 15,650 16,000 15,900 15,650 18
15,800 15,650 16,000 15,900 15,650 20
15,800 15,650 16,000 15,900 15,650 22
15,800 15,650 16,000 15,900 15,650 25
16,000 15,900 28
16,000 15,900 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
15,800 20,000 8
18,200 15,400 20,000 10
18,200  19,000 12
18,200  19,000 14
18,200  19,000 16
18,200  19,000 18
18,200  19,000 20
18,200  19,000 22
18,200  19,000 25
18,200  19,000 28
 19,000 30
18,200  19,000 32
18,200  19,000 36
18,200 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,200,000 12
2,170,000 1,580,000 2,010,000 2,450,000 14
2,680,000 1,960,000 2,840,000 16
3,340,000 3,430,000 18
4,100,000 4,500,000 20
5,130,000 5,420,000 22
6,030,000 6,150,000 24
6,820,000 27
8,500,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.